Toimintamme

Suomen muistiasiantuntijat ry on moniammatillinen vapaaehtois- ja asiantuntijajärjestö. Toimintaamme ohjaavat arvot ovat vapaaehtoisuus, asiantuntijuus, eettisyys, idealismi, riippumattomuus ja yhteistyö.

Vaikutamme muistisairaiden ihmisten ja heidän läheistensä hyvinvoinnin ja elämänlaadun edistämiseksi.

Edistämme muistisairaiden ihmisten asianmukaista hoitoa ja palvelua.

Vahvistamme ammattilaisten osaamista järjestämällä koulutuksia.

Julkaisemme Memo -lehteä ja tuotamme materiaalia ammattilaisten työn tueksi.

Muistikonsulttimme vastaa muistiammattilaisten mieltä askarruttaviin kysymyksiin.

Aluevastaavamme (Alvat) jakavat tietoa ja järjestävät toimintaa omalla alueellaan.

ETNIMU-toimintamme tukee etnistaustaisten iäkkäiden ihmisten aivoterveyttä ja ammattilaisten kulttuurisensitiivisyyttä.

Lupa puhua -hanke (2019-2022) kehittää huolten puheeksi ottamisen työvälineitä ammattilaisille, jotka kohtaavat kotona asuvia muistisairaita ihmisiä ja heidän puolisoitaan.

Lue lisää toiminnastamme SUMUn nettisivuilta.

Mainokset